Ny beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

09.08.2016

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 23/2015 om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Beretningen handler om lønforhold i 6 selvstændige offentlige virksomheder og 2 selvstændige offentlige forvaltningsenheder (samlet benævnt SOV’er). Det drejer sig om DanPilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet.dk, Finansiel Stabilitet, Naviair, Nordsøenheden og Vækstfonden.

En lang række statslige opgaver varetages i dag i SOV’erne, som er 100 % ejet af staten. Hovedparten af SOV’erne er finansieret med et statsligt engangsbeløb ved omdannelsen, nogle bliver løbende (med)finansieret af offentlige midler, mens det for andre virksomheder er staten, der hæfter for lån og garantier. SOV’erne forventes derfor at udvise økonomisk ansvarlighed – også når de fastsætter lønforhold.

Formålet med undersøgelsen er overordnet at vurdere lønforhold i de 8 SOV’er, herunder at vise, hvad det betyder for de 8 virksomheders lønforhold, at de er etableret som SOV’er.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen