Begrænset udbud vedr. el-teknisk ejendomsservice i Folketinget

12.07.2016

Folketinget afholder begrænset udbud vedr. el-teknisk ejendomsservice i Folketinget

Frist for aflevering af ansøgning om prækvalifikation er 29. august 2016 kl. 12.00.

El-teknisk ejendomsservice omfatter drift og vedligeholdelse samt installationsopgaver hos Folketinget. Folketinget kan ikke garantere leverandøren en bestemt omsætning i aftaleperioden, og denne rammeaftale er ikke eksklusiv.
Folketinget forventer dog, at der ca. er opgaver til to mand på fuld tid (37 timer pr. mand pr. arbejdsuge) i rammeaftalens løbetid. Folketinget kan i begrænset omfang stille faciliteter til rådighed til omklædning, spisning af frokost, opbevaring af materialer og lignende.

Nedenfor listes de vigtigste arbejdsområder
1.1 Stærkstrøm, herunder el-installationer og belysning (se pkt. 1.1)
1.2 PDS- og fiberinstallationer
1.3 Øvrige svagstrømsanlæg,
1.4 Tilkaldeordning – akutte opgaver
1.5 Eksempler på andre opgaver:
• Dokumentation/tegninger
• Deltagelse i statusmøder
• Brandtætninger
• Lydtætninger
• Byggepladsinstallationer

Servicering af nogle af Folketingets anlæg eller anlægsdele ligger uden for denne rammeaftale og serviceres af specialleverandører. Det drejer sig bl.a. om basisinstallationer, hvor serviceringen hører under Slots- og Kulturstyrelsens ansvarsområde.

1.1. Vedr. strækstrøm
Eksempler på opgaver inden for stærkstrøm er:
• Etablering af ny installation herunder ofte stikkontakter og lampesteder
• Opsætning/flytning af belysningsarmaturer og/eller andre brugsgenstande
• EDB installationer, herunder EDB tavler: dokumentation og fejlfinding på installationen
• Drift og vedligehold af stikkontakt/lampested til gruppetavle, herunder akut fejlfinding og udbedring, i følgende bygninger: de dele af Christiansborg Slot, der er tilknyttet Folketinget samt Søndre Ridebanefløj, Søndre Løngang, Kirke Løngang, Forbindelsesbygningen, Provianthuset, Rigsdagsgården 11A-13B, og Chr. Brygge 6
• Drift og vedligehold af el-tavler og basisinstallationer i Folketingets medlemsboliger (Tordenskjoldgade og Anker Heegaards Gade), i alt 89 lejligheder

1.2. Vedr. PDS- og fiberinstallationer
Eksempler på opgaver inden for PDS- og fiberinstallationer er:
• Etablering af nye PDS stik i kontorer til IT og telefoni
• Træk af fiberkabler fra forsyningspunkter til krydsfelt
• Terminering af lysledere
• Ændringer i eksisterende fiberinstallationer

1.3. Vedr. øvrige svagstrømsanlæg
Eksempler på opgaver vedr. øvrige svagstrømsanlæg er:
• Etablering, flytning og gennemgang af AM ure
• Træk af svagstrømskabler

1. 3. 1 Vedr. AM-ure
Der er på Christiansborg installeret ca. 1.400 AM-ure fordelt på kontorer, mødelokaler, gangarealer etc.
Et AM-ur består af en almindelig urdel samt et panel med visning af hhv. A (afstemning i Folketingssalen) og M (møde i Folketingssalen).
A og/eller M panelet er baggrundsbelyst, når det aktiveres. Ydermere er panelet forsynet med en akustisk del.
Såvel akustisk som belyst del aktiveres fra Folketingets talerstol.
Hovedcentral for AM-ure er nødstrømsforsynet (no break) og er placeret i Christiansborg Slots underkælder.
Der findes pt. ingen dokumentation for anlægget.
Kravene til el-teknisk ejendomsservice på Folketingets AM-ure fremgår af Folketingets fagbeskrivelse for el-teknisk ejendomsservice, jf. udbudsmaterialets bilag .3

1.4. Vedr. tilkaldeordning – akutte opgaver
Folketinget har brug for at kunne tilkalde ekstra personale fra leverandøren til akutte opgaver inden for og uden for normal arbejdstid, f.eks. hvis der er sikringer, der går, højtalerne i Folketingssalen ikke virker og lignende.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Morten Thorsøe