Høring - Taksøe-Jensen-rapporten, hva' nu? (LUKKET FOR TILMELDING)

02.05.2016

Af: Thomas Søndergaard Sarup

Offentlig høring som et led i den politiske opfølgning på Taksøe-Jensen-rapporten.

Regeringen udpegede i midten af september sidste år ambassadør Peter Taksøe-Jensen til at forestå en udredning af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og rapporten er blevet offentliggjort i dag.

Regeringen, Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget og Forsvarsudvalget arrangerer i samarbejde en offentlig høring som et led i den politiske opfølgning på Taksøe-Jensen-rapporten og dens anbefalinger samt det fremadrettede perspektiv for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Høringen finder sted onsdag den 11. maj 2016 kl. 9-12 i Landstingssalen på Christianborg.

Høringen vil blive indledt af Søren Espersen (DF), formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, og der vil være oplæg fra først udenrigsminister, Kristian Jensen (V), og herefter oplæg fra forsvarsminister, Peter Christensen (V). Efter begge oplæg vil der være korte indlæg/spørgsmål ved alle partierne og debat.

"Det er en nyskabelse i dansk udenrigspolitik, at regeringen udpeger en gransker til at præsentere et samlet bud på Danmarks internationale interesser. Jeg ser meget frem til en grundig drøftelse i Folketinget af ambassadør Peter Taksøe-Jensens udredning. Med en mere og mere omskiftelig og urolig verden er det vigtigt, at Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik håndterer både de nye og gamle udfordringer. Udredningen giver et godt udgangspunkt for disse vigtige drøftelser", siger Søren Espersen (DF), formand for Det Udenrigspolitiske Nævn.


Tilmelding til høringen er obligatorisk og skal ske senest tirsdag den 10. maj 2016. Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en e-mail med angivelse af navn(e) og organisation til tilmelding@ft.dk. Vigtigt: Angiv navnet på høringen i emnefeltet. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er derfor ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse pr. mail.

Høringen vil blive streamet live på www.ft.dk og vises desuden på Folketingets tv-kanal.

Del høringen med dit netværk: Høringen ”Taksøe-Jensen-rapporten, hva’ nu?” på Facebook.

For yderligere oplysninger kontakt da venligst Eva Esmarch, Nævnssekretær, Eva.Esmarch@ft.dk eller tlf. 3337 5515.

 

 Høring Taksøe-Jensen rapport 11-05-2016

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Claudius Larson