AFLYST: Samråd om sikring af kvalificeret arbejdskraft til industriklyngen i Kalundborg

19.05.2016

Udvalget for Landdistrikter og Øer har kaldt uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i samråd om sikring af kvalificeret arbejdskraft til industriklyngen i Kalundborg, Samrådet er åbent for alle og finder sted tirsdag den 31. maj 2016 kl. 14.00 i vær. 2-080 i Folketinget.

Udvalget har anmodet uddannelses- og forskningsministeren om at redegøre for
- hvordan ministeren vil sikre den nødvendige arbejdskraft med lange videregående, tekniske uddannelser til den store industriklynge i Kalundborg, så virksomhederne fortsætter den markante vækst i beskæftigelsen
- hvordan ministeren forstår regeringens ambition i oplægget ”Vækst og udvikling i hele landet” af 23. november 2015, om at ”imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft” i forhold til det akutte behov for bl.a. ingeniører i Kalundborgs industriklynge.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske af Kaare Dybvad (S) og Rasmus Horn Langhoff (S).

Se flere nyheder fra Folketinget