Politisk opfølgning på Taksøe-Jensen-rapporten: Danmarks fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik til debat

11.05.2016

Af: Thomas Søndergaard Sarup

Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget og Forsvarsudvalget har i dag i samarbejde med regeringen afholdt en offentlig høring som et led i den politiske opfølgning på Taksøe-Jensen-rapporten og de fremadrettede perspektiver for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Interessen for høringen har på forhånd været stor, og allerede i sidste uge måtte Folketinget melde, at høringen var ”udsolgt”. Det gav selvsagt en særdeles velbesøgt høring, og høringen bød også på en livlig og spændende debat.

Udenrigsministeren og forsvarsministeren indledte med deres bud på hvilke af Taksøe-Jensens anbefalinger, som de ser perspektiver i. Begge ministre betonede, at der er tale om en god og nyttig rapport, selv om de ikke er enige i alle anbefalingerne. Og de fandt begge, at det er vigtig med en god og bred debat om udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

Spørge- og debatlystne politikere

Efter ministrenes oplæg fik alle Folketingets partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget mulighed for at kommentere rapporten og stille spørgsmål til ministrene. Og de kom i sagens natur vidt omkring. Der blev debatteret alt fra Danmarks rolle i Arktis, udviklingsbistandens størrelse og anvendelse, EU’s rolle i forsvars- og sikkerhedspolitikken, Rusland, forsvarsbudgettets størrelse, nye kampfly, Grønland og Arktis, en færøsk kobling til TTIP og nordisk samarbejde om FN’s nye verdensmål til en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, nationale interesser vs. globale hensyn i udenrigspolitikken og reformer af FN, EU og NATO.

Taksøe-Jensen-rapporten

Rapporten, som var udgangspunktet for høringen, er skrevet af ambassadør Peter Taksøe-Jensen, fordi han i midten af september sidste år blev udpeget af regeringen til at lave en udredning af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I den 90 sider lange rapport formulerer ambassadøren et samlet bud på Danmarks forhold til resten af verden i de næste 10-15 år. Kort fortalt mener Taksøe-Jensen, at Danmark skal fokusere sine kræfter i udenrigspolitikken på de områder, hvor der er betydelige danske interesser på spil, og hvor Danmark kan gøre en reel forskel.

Faktaboks: Taksøe-Jensen om Folketingets inddragelse

I forhold til Folketingets inddragelse anbefaler Taksøe-Jensen blandt andet, at regeringen præsenterer en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi i Folketinget med henblik på drøftelse og debat. Debatten kan evt. afsluttes med en vedtagelse i Folketingssalen. Taksøe-Jensen foreslår også, at Folketinget kan overveje at koordinere sine internationale aktiviteter, herunder udvalgsrejser, mere aktivt med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi og danske indsatser i verden.  

Se høringen.

Peter Taksøe-Jensens udredning.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Eva Esmarch