Et privat lovforslag om ophævelse af greencardordning i Danmark er sendt i høring

05.04.2016

Dansk Folkeparti har fremsat et lovforslag (L 169 [Ophævelse af greencardordningen]), som foreslår, at greencardordningen ophæves, idet forslagsstiller ikke mener, at ordningen har opfyldt det ønskede formål om at sikre Danmark kvalificeret arbejdskraft.

Lovforslag er sendt i høring, og der er høringsfrist den 20. april 2016.

Lovforslaget kan ses læses her: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L169/index.htm

Link til høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59382

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget