Et privat lovforslag mod løndumping er sendt i høring

05.04.2016

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF har fremsat et lovforslag (L 168 [Beløbsordning]), som foreslår, at udlændingeloven ændres, så den fastsatte beløbsgrænse for årlig aflønning hæves til minimum 400.000 kr. frem for 375.000 kr., som det er tilfældet i dag. Der foreslås endvidere, at beløbsgrænsen reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Formålet med forslaget er dels at modvirke løndumping, dels at sikre at beløbsordningen i højere grad er målrettet højtuddannede udlændige.

Lovforslag er sendt i høring, og der er høringsfrist den 19. april 2016.

Lovforslaget kan ses læses her: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L168/index.htm

Link til høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59380

 

Se flere nyheder fra Folketinget