16-03-2016 Grønlandsudvalget afholder høring om uran

03.03.2016

Folketingets Grønlandsudvalgs afholder offentlig høring om grønlandsk uranudvinding onsdag den 16. marts 2016 kl. 13.00-17.00 i Landstingssalen på Christiansborg

Anledningen for høringen er, at regeringen i sit lovprogram har bebudet at ville fremsætte to lovforslag om grønlandsk uranudvinding og eksport. Høringen skal i den forbindelse tilvejebringe oplysninger om muligheder og udfordringer ved uranudvinding i Grønland.

Høringen vil bestå af en række oplæg fra interessenter og eksperter, som kan belyse emnet fra flere forskellige vinkler. Udvalget har bl.a. inviteret oplægsholdere fra Dansk Institut for Internationale Studier, Grønlands Økonomiske Råd, Greenland Minerals & Energy samt Grønlands Natur- og Miljøforening.

Høringen vil blive modereret af Martin Breum.

Programmet for høringen kan ses her.

Høringen foregår på dansk, men der vil være enkelte engelsksprogede indlæg.

 

Tilmelding:

Tilmelding til høringen er nødvendig og skal ske senest tirsdag den 15. marts 2016 kl. 11.00. Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en e-mail med angivelse af navn(e) og organisation til tilmelding@ft.dk

Vigtigt: Angiv navn på høringen i emnefeltet. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er derfor ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse pr. mail.

Høringen vil blive streamet live på www.ft.dk og vises desuden på Folketingets tv-kanal.

Se flere nyheder fra Folketinget