Aflyst: Hasteforespørgsel onsdag den 2. marts 2016

25.02.2016

Forespørgerne på forespørgsel nr. F 24 om mistillid til miljø- og fødevareministeren har meddelt, at de tager forespørgslen tilbage. (Forespørgslen var planlagt til gennemførelse onsdag den 2. marts klokken 13.00). Meddelelse herom vil blive givet i Folketingets møde tirsdag den 1. marts.

AFLYST:

Folketingets formand har fra S, EL, ALT, RV og SF modtaget en anmodning om en hasteforespørgsel til miljø- og fødevareministeren med følgende ordlyd:

”Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren forholder sig til, at et flertal i Folketinget har tilkendegivet sin mistillid til ministeren?”

Lovsekretariatet har inden fristens udløb fra KF, IA, SIU, JF og T fået oplyst, at de støtter, at hasteforespørgslen gennemføres.

Folketingets formand har på denne baggrund besluttet at imødekomme anmodningen. Hasteforespørgslen vil blive gennemført som det første punkt på dagsordenen på onsdag den 2. marts 2016 kl. 13.00.

Det forudsættes, jf. betænkning og indstilling, B 167 fra folketingsåret 2006-07, at hasteforespørgslen afvikles inden for 2 timer. Debatten vil – med henblik på at give flest muligt medlemmer adgang til at deltage – blive afviklet ud fra følgende retningslinjer.

Ordføreren for forespørgernes begrundelse begrænses til op til 2 minutter, ministerens besvarelse begrænses til op til 10 minutter, ordførerindlæg begrænses til op til 4 minutter, ligesom også ministerens afslutning af 1. runde og ordføreren for forespørgernes afrundende indlæg begrænses til op til 4 minutter. Dette betyder, at der vil være i alt ca. 65 minutter til afvikling af korte bemærkninger.

På baggrund af forespørgslens karakter og efter anmodning fra forespørgerne vil afstemning i tilknytning til hasteforespørgslen ikke blive udsat. (Forslag til vedtagelse i en hasteforespørgsel må højst bestå af 50 ord).

Spørgetiden afvikles i forlængelse af hasteforespørgslen. I spørgetiden vil der ikke kunne stilles spørgsmål om emner, der er dækket af hasteforespørgslen.

Se flere nyheder fra Folketinget