Ny beretning om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne er afgivet

24.02.2016

Statsrevisorerne har den 24. februar 2016 afgivet beretning nr. 12/2015 om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne med denne bemærkning:

Statsforvaltningen skal gennem sit tilsyn sikre, at kommunernes dispositioner overholder lovgivningen og kommunalfuldmagten. Statsforvaltningen havde den 1. november 2015 i alt 523 årsværk, hvoraf godt 3 % var beskæftiget med tilsynet med kommuner, regioner og kommunale fællesskaber. Statsforvaltningens øvrige opgaver er bl.a. skilsmisse-, adoptions- og værgemålssager og sager om indfødsret og statsborgerskab.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne er utilstrækkeligt, og at Statsforvaltningens tilrettelæggelse af tilsynsopgaverne ikke er tilstrækkelig målrettet og effektiv. 

Statsrevisorerne finder det således kritisabelt:

• at sagsbehandlingstiderne kan være så lange, at en ulovlig praksis kan fortsætte i flere år, mens kommunen venter på en afgørelse

• at tilsynssagerne ikke prioriteres, men primært behandles ud fra den rækkefølge, de modtages

• at tilsynsopgaverne ikke er prioriteret efter, hvor der er størst risiko for lovbrud, og hvor det kan have væsentlige konsekvenser

• at Statsforvaltningens data kun i få tilfælde understøtter en effektiv resurseanvendelse eller muliggør intern styring og planlægning af tilsynsopgaverne

• at Statsforvaltningen kun medtager få udtalelser på sin hjemmeside, selv om en mere omfattende offentliggørelse kunne forebygge lignende tilsynssager.

Ministerens svarfrist: 2 månederSe flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen