Ny beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat er afgivet

24.02.2016

Statsrevisorerne har den 24. februar 2016 afgivet beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat afgivet med denne bemærkning:

SKAT anmeldte i august 2015 formodet svindel med refusion af udbytteskat for 6,2 mia. kr. til Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. SKAT har siden anmeldt yderligere formodet svindel for 2,9 mia. kr., og Skatteministeriet vurderer det sandsynligt, at yderligere svindel kan vise sig. Svindlen kan være foregået ved, at udenlandske formodede svindlere har fået refunderet udbytteskat ved at foregive at eje danske aktier, for hvilke der er betalt udbytteskat.

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, hvordan den formodede svindel med refusion af udbytteskat har kunnet foregå.
Statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at SKAT har ført en helt utilstrækkelig kontrol med udbetalingerne af refusion af udbytteskat, og at Skatteministeriets tilsyn har været særdeles mangelfuldt.  Statsrevisorerne påtaler bl.a.:

• at SKAT og Skatteministeriet først reagerede, da SKAT modtog oplysninger udefra om formodet svindel, selv om man i hvert fald siden 2010 har vidst, at der var svage kontroller og forretningsgange i forvaltningen af refusion af udbytteskat

• at SKAT fortsatte med at udbetale refusion for i alt 3,2 mia. kr. efter det tidspunkt, hvor man modtog oplysninger udefra om formodet svindel

• at SKAT ikke har kontrolleret helt grundlæggende oplysninger i anmodningerne om refusion af udbytteskat, fx ejerskab, og om ansøger har betalt udbytteskat, og at SKAT ikke har haft en klar ansvars- og opgavefordeling, forretningsgange og it-systemer, der kunne understøtte kontrollen

• at SKAT uden lovhjemmel har uddelegeret kontrolopgaver til 3 banker – i øvrigt uden at tilse, om kontrollen blev udført

• at Skatteministeriet ikke har taget initiativ til at undersøge området nærmere, selv om ministeriet har modtaget en række indikationer på risici, og selv om simple analyser af udviklingen ville have vist, at der var problemer med refusion af udbytteskat.

Statsrevisorerne må sammenfattende konstatere, at risikostyringen i SKAT og Skatteministeriet har været helt utilstrækkelig.

Ministerens svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen