24-02-2016 Kulturudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget afholder høring om kultur på recept

04.02.2016

Kulturudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget afholder høring om kultur på recept onsdag den 24. februar 2016 kl. 9.00-12.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er at dele viden og erfaringer om kulturens effekt på sundhed og livskvalitet. I programmet optræder oplægsholdere, der kan fortælle om erfaringer fra Sverige og England, men også fra Danmark, hvor der igennem flere kulturprojekter er samlet viden om sammenhængen mellem kultur og helbred.

Høringen afholdes forud for et pilotprojekt om, hvordan kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe patienter med at komme sig efter sygdom. Pilotprojektet er blevet tildelt otte millioner kr. fra satspuljemidlerne i perioden 2016 til 2018. Bevillingen er afsat som led i aftalen om fordeling af satspuljen på sundheds- og ældreområdet i perioden 2016-2019.

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Program kan findes her.

Tilmelding:

Tilmelding til høringen er obligatorisk. Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en mail med angivelse af navn/navne og organisation til tilmelding@ft.dk. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er derfor ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse pr. mail. Tilmelding skal ske senest den 23. februar kl. 12.00.

Relaterede dokumenter Rapport kultur och hälsa del 1 10 oktober 2014 Rapport kultur och hälsa del 2 10 oktober 2014

Relaterede dokumenter  

Rapport kultur och hälsa del 1 10 oktober 2014

Rapport kultur och hälsa del 2 10 oktober 2014

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Kulturudvalget