24-02-2016 Høring om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter

10.02.2016

Udvalget for Landdistrikter og Øer afholder åben høring om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter den 24. februar 2016 kl. 14.00-ca. 16.15 i værelse 1-133 på Christiansborg.

Et udvalg nedsat af Erhvervs- og vækstministeren har i oktober 2015 afgivet en rapport, som indeholder en række analyser og anbefalinger i relation til regler, vilkår og praksis for belåning af ejerboliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne. Det er denne rapport, som høringen vil tage sit udgangspunkt i.

Høringen afholdes med henblik på at belyse og drøfte væsentlige anbefalinger fra rapporten, herunder hvilken effekt en gennemførelse af anbefalingerne må forventes at få for udlån i landdistrikterne.

Høringen vil primært deje sig om følgende tre anbefalinger:

 • En præcisering eller fjernelse af 6-månedersreglen i forbindelse med værdiansættelsen af fast ejendomme
 • Større fleksibilitet for penge- og realkreditinstitutioners beregning og anvendelse af rådighedsbeløb
 • Justering af bankers og realkreditinstitutioners produkter, herunder lavere belåningsgrad og kortere løbetid


Under høringen vil der være oplæg af:

 • Troels Lund Poulsen, Erhvervs- og vækstminister
 • Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet
 • Carsten Nøddebo Rasmussen, adm. direktør i Realkredit Danmark
 • Mikkel Henriksen, ejendomsmægler i Nybolig Odsherred og kredsformand for Dansk Ejendomsmæglerforening i Vest- og Sydsjælland
 • Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg Kommune
 • Poul Erik Christensen (RV), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland 
 • Jens Uhrskov Hjarsbech, økonom i Dansk Erhverv
 • Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet
 • Steffen Husted Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd


Tilmelding:

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendigt, da der er et begrænset antal pladser. Tilmelding skal ske senest mandag den 21. februar kl. 12.00. Se kontaktinformation i boksen til højre på siden, hvis du ønsker at tilmelde dig.

Vigtigt: Angiv navn på høringen i emnefeltet. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er derfor ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse pr. mail.

Yderligere oplysninger:

Jørgen Nielsen

Udvalgssekretær

Telefon: 3337 5528

Tommy Jørgensen

Udvalgsassistent

Telefon: 3337 5534

Relaterede links:

ULØ, Alm. del - bilag 63

Rapport fra udvalg om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter

Høringssvar og -notat til rapport

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget