23-02-2016 Åben høring om L 68: Lovforslag om ændring af jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

19.02.2016

Miljø- og Fødevareudvalget afholder åben høring om L 68 – Lovforslag om ændring af jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække – den 23. februar kl. 10.00-12.30 i Landstingsalen på Christiansborg.

Lovforslaget medfører, at landmændene får lov til at tildele afgrøderne mere gødning for at højne afgrødernes kvalitet.
Flere forskere har sået tvivl om rigtigheden af ministeriets beregninger, der ligger til grund for lovforslaget.  

Til høringen vil der være oplæg fra

  • Eva Kjer Hansen (V), miljø- og fødevareminister
  • Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi –Klima og Vand, Aarhus Universitet
  • Stig Markager, Institut for Bioscience-Marin biodiversitet og eksperimentel økologi, Aarhus Universitet
  • Kaj Sand Jensen, Freshwater Biology, Københavns Universitet
  • Kurt Nielsen, Science & Tecnology, Aarhus Universitet
  • Karen Timmermann, Institut for Bioscience- Anvendt marin økologi og modellering, Aarhus Universitet
  • Svend Christensen, Institut for plante- og miljøvidenskab, Københavns Universitet
  • Flemming Møhlenberg, DHI


Se programmet her


Det er muligt at følge høringen live påwww.ft.dk


Tilmelding:


Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en mail med angivelse af navn/navne og organisation til vibeke.scheel@ft.dk. Tilmelding skal ske senest mandag den 22. februar kl. 12.00.

Vigtigt: Angiv navn på høringen i emnefeltet. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er derfor ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse pr. mail.

Se flere nyheder fra Folketinget