Statsrevisorerne holder møde i dag, den 9. december 2015

09.12.2015

Dagsorden:

1.         Nye beretninger

  • Beretning nr. 6/2015 om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder
  • Beretning nr. 7/2015 om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden
  • Beretning nr. 8/2015 om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition

Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort senest kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

2.         Sager til Endelig betænkning 2014

3.         Fortsatte sager til Endelig betænkning 2014

4.         Administrative sager

  • Håndteringen af aktindsigtsbegæringer vedrørende beretninger til Statsrevisorerne
  • Plan for besigtigelser og temadebatter 2016
  • Samarbejdsflader med Folketingets stående udvalg
  • Budgetrammer 2017
  • Nyt layout af beretninger
  • Besøg af vicespeaker m.fl. fra det indonesiske parlament den 14. december 2015
  • Den Europæiske Revisionsrets årsberetning 2014

5.         Notater fra Rigsrevisionen

6.         Statsrevisorernes evt. anmodninger om nye undersøgelser

7.         Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]