Ny beretning om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition er afgivet

09.12.2015

Statsrevisorerne har den 9. de4cember 2015 afgivet beretning nr. 8/2015 om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition med denne bemærkning:

Beretning nr. 8 2015 om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition.pdfForsvaret og Hjemmeværnet (Forsvaret) håndterer dagligt store mængder af våben og ammunition, som ikke skal falde i de forkerte hænder. Forsvaret har derfor en sikkerhedsbestemmelse om, at Forsvaret hurtigst muligt skal rapportere til Forsvarets Efterretningstjeneste om tab og fund af våben og ammunition (hændelsesrapporter), hvorefter relevante myndigheder orienteres.

Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Forsvaret ikke har en betryggende håndtering af tab og fund af våben og ammunition.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvaret løber en sikkerhedsmæssig risiko ved ikke at efterleve egen sikkerhedsbestemmelse vedrørende håndtering af tab og fund af våben og ammunition.

Kritikken er baseret på følgende:

  • Forsvaret udarbejder ikke alle de hændelsesrapporter, som de skal i henhold til sikkerhedsbestemmelsen. Det betyder bl.a., at der er fund af våben, som ikke kan relateres til tidligere registrerede tab.
  • Når det konstateres, at en hændelse ikke er rapporteret som forudsat, sker der ingen opfølgning.
  • Ikke alle tab af våben anmeldes til politiet.
  • Forsvarets it-systemer og registreringer understøtter ikke, at Forsvaret kan udarbejde en pålidelig opgørelse af tab og fund af våben og ammunition.

Af forsvarsministerens svar til Folketingets Forsvarsudvalg, der bygger på Forsvarets årlige opgørelser, fremgår det, at man i perioden 2010-2014 har mistet 59 komplette våben og fundet 138 komplette våben, og at der har været 4 tab og 6 fund af ammunition. Rigsrevisionens undersøgelse viser dog, at Forsvaret mister flere våben og mere ammunition end det, der fremgår af Forsvarets årlige opgørelser.

Statsrevisorerne kritiserer, at forsvarsministeren således 2 gange i perioden 2010-2015 har givet Forsvarsudvalget ukorrekte oplysninger om omfanget af våben og ammunition, som Forsvaret har mistet.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]