Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

31.12.2015

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde mandag den 21. december 2015 kl. 10.00. Fra regeringen deltager udenrigsministeren.

På mødet vil udenrigsministeren besvare spørgsmål 1-8 stillet af medlemmer af nævnet. Spørgsmålene omhandler blandt andet udenrigsministerens initiativ til drøftelser med en kreds af ”ligesindede lande” om at hjemsende langt flere illegale migranter end i dag, Tysklands reaktion herpå og dialogen med Sverige og Tyskland om grænsekontrol. Derudover er Danmarks relation til Rusland, forhandlingerne i Wien om en fredelig løsning på Syrien-krisen, Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 14. december 2015, rapporten ”Europe’s Gatekeeper, Unlawful detention and deportation of refugees from Turkey” fra Amnesty international, december 2015 og de norske oplysninger om, at ISIL handler med olie på dagsordenen. 

Derudover vil Nævnet blandt andet få lejlighed til at spørge ind til en række af udenrigsministerens bilaterale drøftelser mv. 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [20.06.2017]