Udskydelse af åbent samråd om naturtilstanden i § 3-områderne

05.11.2015

Torsdag den 5. november 2015 skulle miljø- og fødevareministeren have været i samråd om konsekvenserne af regeringens beslutning om ændring af reglerne om gødskning af § 3-arealer. Det har desværre været nødvendigt at udskyde samrådet til en senere dato.

Miljø- og Fødevareudvalget havde kaldt ministeren i samråd om beslutningen om at ophæve forbuddet mod sprøjtning og gødskning af § 3-arealer, som blev indført af den tidligere regering. Det har desværre været nødvendigt at finde en ny tid til samrådet. Den nye dato vil fremgå af udvalgets kalender, og der vil blive udsendt nyhed, når datoen er lagt fast.

Udvalget havde spurgt, om ministeren er enig i, at forbuddet mod gødskning og sprøjtning i § 3-beskyttede områder blev indført for at fremme en nødvendig forbedring af naturtilstanden af disse naturtyper. Derudover havde udvalget bedt ministeren redegøre for, hvilken effekt på naturtilstanden i de § 3-beskyttede naturområder ministeren forventede som følge af opgivelsen af forbuddet mod gødskning og sprøjtning, samt hvordan ministeren ville sikre, at naturtilstanden i de § 3-beskyttede områder forbedres i de kommende år, samt hvilke konkrete tiltag ministeren ville tage i anvendelse for at forbedre naturtilstanden.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]