Ny beretning om Skatteministeriets økonomistyring er afgivet

11.11.2015

Statsrevisorerne har den 11. november 2015 afgivet beretning nr. 3/2015 om Skatteministeriets økonomistyring med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse, fordi der de senere år er konstateret en række alvorlige problemer i Skatteministeriets og SKATs forvaltning.

Undersøgelsen omhandler perioden 2011-2014, hvor SKAT har skullet udvikle sin styring, samtidig med at SKAT har skullet håndtere faldende bevillinger, skærpede krav til effektiviseringer og en række problemsager i forhold til systemunderstøttelse, ejendomsvurderingen, ejendomsskatter, inddrivelse af restancer samt retssikkerhed og kvalitet i SKATs kontrolarbejde.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skatteministeriet ikke har sikret rammer og grundlag for en tilfredsstillende opgaveløsning i SKAT. SKATs drift og styring er ikke tilstrækkelig effektiv og sikker.

Statsrevisorerne bemærker:

  • At SKAT har haft væsentlige problemer med at nå de fastsatte mål for kerneproduktionen. Særligt har opgaven med at inddrive offentlig gæld været problemfyldt.
  • At SKATs økonomistyring i perioden 2011-2013 har været utilfredsstillende. SKATs fordeling af omkostninger på henholdsvis kerneopgaver og administration er ændret flere gange og har ikke understøttet SKATs prioritering af resurser til de enkelte opgaver.
  • At SKATs aktivitets- og resursestyring har fungeret utilfredsstillende i hele perioden, og at SKAT ikke har haft et målstyringssystem, der dækker alle kerneopgaver og skaber sammenhæng mellem overordnede mål og konkrete målepunkter.
  • At SKAT har haft svært ved at styre og realisere de forudsatte effektiviseringer, bl.a. fordi de var baseret på nye digitale løsninger som EFI og DMI, der siden er lukket ned.
  • At SKAT ikke i tilstrækkelig grad har sikret retssikkerhed og kvalitet i opgaveløsningen, dvs. korrekt og ensartet behandling af borgere og virksomheder. Nogle af problemerne skyldes mangel i it-systemløsningerne, mens andre skyldes ledelsesmæssige beslutninger, mangel på resurser eller utilstrækkeligt kendskab til regler og retningslinjer hos medarbejderne.
  • At der er sket visse forbedringer i 2014 som følge af SKATs nye styringsmodel, nye strategiske plan og turnusanalyser. SKATs problemer er dog langt fra løst.
  • At departementets tilsyn i 2013 og 2014 ikke har været så tæt og systematisk, som risici på området forudsætter - til trods for at departementet tidligere har vurderet, at der var behov for et udvidet tilsyn med SKAT.

Ministerens svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]