Ny beretning om Skatteministeriets økonomistyring

11.11.2015

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 3/2015 om Skatteministeriets økonomistyring

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om denne undersøgelse af, om Skatteministeriet og SKAT har en tilfredsstillende økonomistyring, herunder om kvalitet og retssikkerhed i sagsbehandlingen er sikret. Undersøgelsens formål er også at vurdere departementets styring af og tilsyn med SKAT. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Har SKAT en tilfredsstillende økonomistyring?
  • Sikrer SKAT kvalitet og retssikkerhed i opgavevaretagelsen?
  • Fører Skatteministeriet et tilfredsstillende tilsyn med SKAT?

Beretningen med Statsrevisorenes bemærkning offentliggøres senest kl. 16.00 her på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se hele beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]