Finanslovsdebat bliver tolket på tegnsprog

21.10.2015

Torsdag indleder Folketinget forhandlingerne om næste års finanslov. Debatten bliver tolket på tegnsprog - direkte på Folketingets TV-kanal.

Det betyder, at døve og hørehæmmede får mulighed for at følge med i debatten på lige fod med hørende. 

Initiativet med tegnsprogstolkning er sket i samarbejde med Danske Døves Landsforbund. Tilgængelighed til information er, ifølge Danske Døves Landsforbund, en af de største udfordringer, som døve og hørehæmmede har i dagligdagen. 

Fremover vil de væsentligste debatter i Folketingssalen - herunder åbnings- og afslutningsdebatterne - blive tolket på tegnsprog. Finanslovsdebatten kan følges fra torsdag klokken 10 på Folketingets TV-kanal eller på www.ft.dk/webtv

Om finanslovsforhandlingerne
Finanslovsforslaget for 2016 blev fremsat i Folketinget på åbningsdagen, den 6. oktober 2015. Førstebehandlingen af forslaget finder sted torsdag den 22. oktober. Finanslovsforslaget skal, ligesom alle øvrige lovforslag, igennem tre behandlinger i Folketinget, før det kan vedtages.

Efter førstebehandlingen bliver forslaget henvist til behandling i Finansudvalget. Samtidig med udvalgsarbejdet foregår der politiske forhandlinger i Finansministeriet. Folketingets partier inviteres til disse forhandlinger, som munder ud i en aftale om finansloven.

Finansloven skal tredjebehandles og vedtages inden årets udgang. Dette sker som regel en af de sidste mødedage inden jul.


Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]