Folketinget sender delegation til FNs 70. Generalforsamling

21.10.2015

Folketinget sender den 21. oktober – 6. november 2015 en delegation på otte medlemmer til FN’s generalforsamling i New York. Delegationsrejsen begynder i den amerikanske hovedstad Washington D.C., hvor delegationen vil få introduktion til aktuel amerikansk indenrigs- og udenrigspolitik gennem møder og samtaler i bl.a. det amerikanske udenrigsministerium, Kongressen og Verdensbanken. Herudover vil delegationen mødes med repræsentanter fra amerikanske tænketanke, hvor bl.a. præsidentvalget 2016 og udviklingen i Arktis drøftes.

I New York deltager delegationen i FN’s generalforsamling og følger debatterne og udvalgsarbejdet om aktuelle globale udfordringer. Delegationen vil deltage i en række møder og temabriefinger om bl.a. FN’s udviklingsaktiviteter, bæredygtig udvikling, post-2015 dagsordenen samt om FN’s Sikkerhedsråd. Endvidere vil der være fokus på emner som fredsopbygning, humanitære indsatser ved konflikter og naturkatastrofer, FN’s arbejde med at fremme menneskerettigheder og forbedre vilkårene for kvinder og børn i konfliktområder.

Deltagere i delegationen:

  • MF Mette Bock (LA)
  • MF Pia Olsen Dyhr (SF)
  • MF Michael Aastrup Jensen (V)
  • MF Thomas Jensen (S)
  • MF Yildiz Akdogan (S)
  • MF Anni Matthiesen (V)
  • MF Alex Ahrendtsen (DF)
  • MF Nikolaj Villumsen (EL)
  • International chef Pernille Deleuran
  • Fuldmægtig Flemming Kordt Hansen

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]