Miljø- og Fødevareudvalget på studietur

09.09.2015

Miljø- og Fødevareudvalget tager den 10. og 11. september på studietur for bl.a. at blive klogere på mulighederne for at tage naturhensyn i landbrugsdriften.

Det er udvalgets første studietur efter sammenlægning af Miljøudvalget og Fødevareudvalget til Miljø- og Fødevareudvalget. Udvalget har derfor valgt at sætte fokus på nogle af de mange emner, der går på tværs af de gamle udvalgs ressort. Det giver sig udtryk i besøg om naturhensyn i landbruget, besøg ved Helnæs Made om genopretning af strandenge og udfordringerne i landbruget sæt fra rådgivningsfirmaet Centrovice. Derudover skal udvalget stifte bekendtskab med driftsvilkårene i et mikrobryggeri og høre om landbrugsuddannelserne ved Dalum Landbrugsskole.

Programmet for turen er som følge:

Torsdag den 10. september

11.00 Besøg ved Ryegaard, om hvordan moderne, effektive landbrug kan forenes med naturhensyn og miljø.
13.45 Bakkegården, økologisk landbrug . hvordan kan man dyrke produktivt uden brug af sprøjtegifte.
16.30 Bryggeriet Refsvindinge 

Fredag den 11. september

08.30 Genopretning af strandenge på Helnæs, Helnæs Made
10.15 Centrovice, om fynsk landbrug, udfordringer med vandplaner, gødskning og målsætningen om at være et grønt vækstcenter på Fyn
12.00 Dalum Landbrugsskole, om landbrugets lederuddannelse, integration af naturhensyn i landbrugsuddannelsen og internationalt samarbejde.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]