Folketinget åbner den 6. oktober

18.09.2015

Tirsdag den 6. oktober 2015 begynder det nye folketingsår. Højdepunktet er årets første møde i Folketingssalen, som starter kl. 12 med overværelse af mange officielle gæster, her i blandt kongehuset.

Pia

Bertel Haarder er veteranen

Præcis kl. 12 begynder folketingsårets første møde, og det ledes af det medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. I år er det Bertel Haarder (V), som har været medlem af Folketinget i over 35 år.

Inden da har der med start kl.10.00 været gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Desuden er Dronningen og andre medlemmer af kongehuset ankommet kl. 11.40 til Christiansborg og modtaget af Folketinget Præsidium, med formanden, Pia Kjærsgaard, i spidsen.

1. punkt på dagsordenen er valg af formand. Som regel er denne begivenhed en stille affære, hvor et enigt Folketing indstiller den samme person. Ud over formanden vælger Folketinget også 4 næstformænd fra de største partier. Tilsammen udgør Folketingets Formand og næstformændene Folketingets Præsidium.

Åbningstalen: Hvordan synes regeringen, det går i Danmark?

Når formanden er valgt, får statsminister Lars Løkke Rasmussen ordet og holder sin åbningstale. I åbningstalen gør regeringslederen status over Rigets og omverdenens tilstand.

Åbningstalen har hjemmel i Grundlovens §38, stk. 1, der fastslår, at statsministeren skal afgive en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger – populært kaldes denne mundtlige redegørelse for statsministerens åbningstale. 

Men talen indeholder også en gennemgang af de lovforslag, som regeringen vil fremsætte i den nye folketingssamling.

Kan man overvære Folketingets åbning?

Der er et begrænset antal pladser, som er reserveret til offentligheden på åbningsdagen. Billetterne til disse pladser udleveres på åbningsdagen tirsdag den 6. oktober 2015 fra kl. 7 om morgenen ved Folketingets besøgsindgang i Rigsdagsgården. Billetterne kan ikke bestilles på forhånd.

Åbningsdebat torsdag den 8. oktober kl. 10:00

Der er ikke debat om statsministerens åbningstale på selve åbningsdagen. Det sker først torsdag den 8. oktober kl. 10:00. Folketingets åbning transmitteres direkte på Folketingets hjemmeside og tv-kanal.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]