Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2014

16.09.2015

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 23/2014 om revisionen af statsregnskabet for 2014

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at statsregnskabet for 2014 samlet set er rigtigt. Statsregnskabet er aflagt af de 20 ministre, der var ansvarlige for én eller flere dele af regnskabet. Beretningen indeholder et afsnit for hvert ministerområde, hvor regnskabet og forvaltningen vurderes, og hvor væsentlige revisionsresultater er gengivet.

Rigsrevisionen tager 5 forbehold i erklæringen om Skatteministeriets regnskab. Forbeholdene vedrører fejl i regnskabet, SKATs forvaltning vedrørende inddrivelsen af offentlige restancer og ejendomsvurderinger samt lovligheden af SKATs restanceinddrivelse.

Beretningen indeholder endvidere omtale af sager, hvor virksomheder under ministerområderne kan forbedre deres forvaltning. Der er bl.a. sager, hvor regnskabsforvaltningen er usikker, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, eller hvor virksomhederne har omgået statens regnskabsregler. Beretningen omtaler også sager, hvor Rigsrevisionen har konstateret fejl i lønudbetalinger, manglende økonomisk styring og sparsommelighed og mangler ved it-sikkerheden. Der er eksempler på sager, hvor virksomhederne ikke har sikret bevillingsmæssig hjemmel, og hvor Finansudvalget ikke var orienteret efter reglerne.

Beretningen indeholder endvidere resultatet af 3 revisioner, som er gennemført på tværs af en række virksomheder. Revisionerne handler om 7 virksomheders styring af softwarelicenser, erhvervsskolernes forvaltning af løn til den øverste ledelse og efterlevelse af regler for tjenesterejser, repræsentation og kørsel. Den sidste revision handler om kommunernes og Socialministeriets forvaltning af en bestemmelse om hjælp til økonomisk vanskeligt stillede borgere.

Beretningen indeholder også en gennemgang af statens drifts- og anlægsregnskab samt status. Endelig indeholder beretningen Rigsrevisionens erklæring om EU-midler i Danmark, og beretningen omtaler en række sager, hvor forvaltningen af EU-midler kan forbedres.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]