Ny beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet "Den nye bane København-Ringsted" er afgivet

16.09.2015

Statsrevisorerne har den 16. september 2015 afgivet beretning nr. 22/2014 om brug af ny anlægsbudgettering i projektet "Den nye bane København-Ringsted" med denne bemærkning:

Projektet ”Den nye bane København-Ringsted” omfatter anlæg af en dobbeltsporet og elektrificeret jernbane på ca. 60 km mellem København og Ringsted via Køge. Jernbanen skal være klar til brug i slutningen af 2018 og har en totalbevilling på 11,5 mia. kr. inkl. reserver på 2,6 mia. kr. (2015-priser).

Projektet er tilrettelagt efter ny anlægsbudgettering, hvis formål er at øge budgetsikkerhed og kvalitet i beslutningsgrundlaget for store anlægsprojekter.  Budgettet skal så vidt muligt bygge på erfaringer fra lignende projekter, og det skal risikovurderes, kvalitetssikres eksternt og tillægges erfaringsbaserede reserver. Under projektets gennemførelse skal økonomistyringen understøttes af risikostyring, og ændringer i projektet og dets forudsætninger skal løbende dokumenteres.

Projektet er midt i gennemførelsesfasen, og Banedanmark forventer, at den samlede udgift bliver 8,2 mia. kr. eller ca. 0,7 mia. kr. mindre end det oprindelige budget ekskl. reserver. Ny anlægsbudgettering mangler imidlertid en beskrivelse af, om mindreforbrug må anvendes som intern budgetreserve i Transportministeriet, eller om det undervejs skal returneres. Derudover bør Transportministeriet overveje, om de generelle reserver kan reduceres undervejs i et projekt, efterhånden som projektets risici reduceres.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at Transportministeriet og Banedanmark ikke fuldt ud har fulgt principperne i ny anlægsbudgettering under forberedelse og anlæg af den nye bane København-Ringsted. Særligt bemærkes,

  • at der har manglet vurderinger af de økonomiske konsekvenser af risici og dokumentation for, hvordan risici er håndteret under gennemførelsen af projektet
  • at forslag om entrepriseform og projektorganisering har været meget overordnede
  • at den eksterne kvalitetssikring af beslutningsgrundlaget ikke havde tilstrækkelig dybde, hvilket bl.a. indebar, at der var fejl i anlægsbudgettet, som ikke blev opdaget, før anlægsloven var vedtaget.

Statsrevisorerne finder, at principperne i ny anlægsbudgettering kan sikre Transportministeriet en grundig forberedelse og budgettering af større anlægsprojekter. Statsrevisorerne skal dog bemærke, at ny anlægsbudgettering ikke bør opmuntre til systematisk overbudgettering.

Ministerens svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]