Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge SKAT

28.08.2015

Statsrevisorerne er i dag blevet enige om at anmode Rigsrevisionen om at undersøge kontrolsvigt mv. i forbindelse med SKATs uberettigede refusion af udbytteskat.

Undersøgelsesdesignet vil blive nærmere fastlagt på statsrevisormødet 16. september 2015, ligesom Statsrevisorerne vil fastsætte timingen af undersøgelsen i forhold til politiets og SKATs undersøgelser.

 

FAKTA

De seks statsrevisorer er valgt af Folketinget:

Peder Larsen (SF)
Henrik Thorup (DF)
Klaus Frandsen (RV)
Lennart Damsbo-Andersen (S)
Lars Barfoed (K)
Søren Gade (V)


Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens § 47 som revisionskontrol med den offentlige forvaltning.

Ved løsning af deres opgaver samarbejder statsrevisorerne med rigsrevisor. Statsrevisorerne afgiver således de beretninger, som de modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden bemærkninger.

Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser. For yderligere information se www.ft.dk/statsrevisorerne. Kontakt: Sekretariatschef Gitte Korff, tlf. 33 37 59 85

 

FAKTA

Lone Strøm er rigsrevisor i Rigsrevisionen. Rigsrevisionens mission er at revidere på vegne af Folketinget og styrke en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Rigsrevisors opgave er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber og instruks for rigsrevisor. Rigsrevisionen udarbejder ca. 25 beretninger om året og ca. 80 notater om året til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber. Rigsrevisionen udfører både finansiel revision og forvaltningsrevision. For yderligere information om Rigsrevisionen, se www.rigsrevisionen.dk. Kontakt: Sekretariatschef Nanna Henning, tlf. 33 92 85 75 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]