Folketingets By- og Boligudvalg bliver til Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

03.07.2015

Folketinget har besluttet, at By- og Boligudvalgets sagsområder flyttes til andre udvalg for at tilpasse udvalgenes sagsområder med ministeriernes ressort.

Størstedelen af By- og Boligudvalgets sagsområde flyttes til det nye Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg. Sager om ejer- og andelsboliger vil fremover høre til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Hvis du abonnerer på nyheder og dokumenter fra By- og Boligudvalget, skal du oprette et nyt abonnement på det nye Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI) og/eller Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU).

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget er nedsat fredag den 3. juli 2015, og udvalgets sammensætning fremgår af hjemmesiden. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget vil blive nedsat torsdag den 9. juli 2015, hvorefter udvalgets sammensætning vil fremgå af hjemmesiden.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]