Statsrevisorerne holder møde i dag den 20. maj 2015

20.05.2015

Dagsorden:

1.         Nye beretninger

  • Beretning nr. 13/2014 om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark
  • Beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg
  • Beretning nr. 15/2014 om politiets henlæggelse af anmeldte straffesager

Beretningerne med statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2.         Administrative sager

  • Besøg hos Budgetkontroludvalget m.fl. i Tjekkiet
  • Event på Folkemødet 12. juni 2015
  • Nordisk netværk for statsrevisorer
  • Statsrevisorernes oplæg på Rigsrevisionens nationale konference den 5. november 2015

3.         Notater fra Rigsrevisionen

4.         Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

5.         Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]