Ny beretning om politiets henlæggelser af straffesager

20.05.2015

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 15/2014 om politiets henlæggelse af straffesager

Beretning handler om politiets henlæggelse af straffesager, hvor der ikke er rejst sigtelse.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om politiet efterlever retsplejeloven og Rigsadvokatens retningslinjer, når politiet henlægger straffesager. I den forbindelse undersøges, om det er bemyndiget personale, som henlægger straffesager, om politikredsene orienterer den forurettede klart og korrekt, om politikredsene har en ensartet praksis for at henlægge straffesager, og om tilsynet med området sikrer, at borgerne får en ensartet behandling.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]