Ny beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

20.05.2015

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Beretningen handler om, hvorvidt 112 aktstykker om investeringsprojekter såsom byggerier (fx en universitetsbygning), anskaffelser (fx et tog eller en helikopter) og anlægsprojekter (fx en bro, vej eller jernbane) indeholder de krævede oplysninger, og hvordan de involverede ministerier udarbejder og behandler aktstykkerne.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om fagministerierne og Finansministeriet sikrer, at aktstykkerne om investeringsprojekter opfylder budgetvejledningens krav. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Opfylder aktstykkerne om investeringsprojekter budgetvejledningens krav til, hvilke oplysninger der skal fremgå af aktstykkerne?
  • Udarbejder Transportministeriet, Forsvarsministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet aktstykkerne i overensstemmelse med budgetvejledningens krav til oplysninger om investeringsprojekter?
  • Gennemgår Finansministeriet, om aktstykkerne opfylder budgetvejledningens krav til oplysninger om investeringsprojekter?

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]