Statsrevisorernes pressemøde i dag om driften af rejsekortet

21.04.2015

Statsrevisorerne holder pressemøde i dag 21. april 2015 om deres behandling af beretning nr. 11/2014 om driften af rejsekortet

Tid: kl. 16.15-16.30
Sted: Christiansborg, Provianthuset, lokale Pro-D.

Formålet med beretningen om driften af rejsekortet er at vurdere, om parterne bag rejsekortet har sikret, at rejsekortet er brugervenligt, og at Rejsekort A/S’s økonomi har udviklet sig tilfredsstillende. Det undersøges fra 2011, hvor rejsekortsystemet blev taget i brug flere steder i landet. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Blev rejsekortsystemet leveret i henhold til kontraktens tidsplan og pris?
  • Har Rejsekort A/S og trafikselskaberne arbejdet aktivt på at sikre, at rejsekortet er brugervenligt?

Har Rejsekort A/S og trafikselskaberne sikret, at Rejsekort A/S’s økonomi har udviklet sig tilfredsstillende i perioden 2011-2014, og har Transportministeriet i tilstrækkelig grad fulgt med i økonomien i Rejsekort A/S og fulgt op på Akt 105?

Beretningen offentliggøres senest kl. 16.15 på Statsrevisorernes hjemmeside www.ft.dk/statsrevisorerne.
 

FAKTA

De seks statsrevisorer er valgt af Folketinget:

Peder Larsen (SF)
Henrik Thorup (DF)
Kristian Jensen (V)
Klaus Frandsen (RV)
Lennart Damsbo-Andersen (S)
Lars Barfoed (K)

Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens § 47 som revisionskontrol med den offentlige forvaltning.

Ved løsning af deres opgaver samarbejder statsrevisorerne med rigsrevisor. Statsrevisorerne afgiver således de beretninger, som de modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden bemærkninger.

Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser. For yderligere information se www.ft.dk/statsrevisorerne. Kontakt: Sekretariatschef Gitte Korff, tlf. 33 37 59 85

 

FAKTA

Lone Strøm er rigsrevisor i Rigsrevisionen. Rigsrevisionens mission er at revidere på vegne af Folketinget og styrke en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Rigsrevisors opgave er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber og instruks for rigsrevisor. Rigsrevisionen udarbejder ca. 25 beretninger om året og ca. 80 notater om året til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber. Rigsrevisionen udfører både finansiel revision og forvaltningsrevision. For yderligere information om Rigsrevisionen, se www.rigsrevisionen.dk. Kontakt: Sekretariatschef Nanna Henning, tlf. 33 92 85 75
 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]