Ny beretning om hospitalernes brug af personaleresurser

18.03.2015

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 10/2014 om hospitalernes brug af personaleresurser

Beretningen handler om, hvordan hospitalerne planlægger og styrer deres brug af personaleresurser. Beretningen har særligt fokus på hospitalernes brug af læger og plejepersonale, herunder personalet på operationsstuerne.

Formålet med beretningen er at undersøge og vurdere, om hospitalernes planlægning, styring og opfølgning på anvendelse af resurser understøtter, at de bruger resurserne omkostningsbevidst. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Understøtter afdelingsledelsen gennem afdelingens planlægning og arbejde med at effektivisere arbejdsgangene, at afdelingen bruger resurserne omkostningsbevidst?
  • Sikrer hospitalsledelsens og afdelingsledelsens styring og opfølgning, at det er gennemsigtigt, hvordan afdelingen bruger resurserne?

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]