Præsidiet sætter fokus på Folketingets arbejde

03.02.2015

Folketinget er den centrale arena for politisk debat – og det skal den blive ved med at være. Derfor har Præsidiet inviteret til en konference den 4. februar, der sætter fokus på Folketingets egne arbejdsmetoder og drøfter, om vi beskæftiger os med det centrale og har de rigtige værktøjer, eller om der behov for at ændre noget i maskinrummet, så den politiske debat styrkes i Folketinget.

En stor del af Folketingets arbejde foregår i udvalgene. Præsidiet spørger derfor, hvordan Folketinget kan styrke udvalgene som fora for folketingsmedlemmernes arbejde og politikudvikling, og hvordan udvalgene kan komme til at spille en større rolle i lovgivningsarbejdet og i udøvelsen af kontrol med regeringen.

På konferencen spørger Præsidiet inviterede gæster og medlemmer, hvad vi skal bruge arbejdet i udvalgene til. Skal Folketinget involveres tidligere i lovgivningsarbejdet i dialogen med interessenter og måske være med til at evaluere, om lovene lever op til formålet? Kan vi ændre den måde, udvalgene er i dialog med offentligheden på, og skal vi ændre på strukturer og former i udvalgsarbejdet?

Konferencen skal samle gode, konkrete forslag til, hvordan Folketingets udvalg bedst muligt giver et kvalitativt løft til medlemmernes arbejde. Efter konferencen vil Præsidiet drøfte, hvordan de gode ideer hurtigt kan omsættes til handling.

Deltag på Facebook

På Folketingets facebookside vil der ved konferencens begyndelse åbne en tråd, hvor du kan komme med dine bud på, hvordan man kan inddrage befolkningen i folketingsarbejdet. Der er ikke nogen garanti for, at dit forslag bliver gennemført, men det vil blive givet videre til Folketingets Præsidium, som skal samle op på konferencens konklusioner. Du finder tråden her: on.fb.me/1LKNlIY

Vil du hellere give dit input via mail, kan du skrive til konference@ft.dk. Deadline for kommentarer til Præsidiets inspiration på Facebook eller via mail er mandag den 9. februar kl. 12.00.

Læs mere

Du kan læse mere om konferencen i programmet og diskussionsoplægget, der kan downloades her på siden.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]