Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Miljøudvalget besøger Risø

25.02.2015

En delegation fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Miljøudvalget besøger fredag den 27. februar 2015 Risø.

Delegationen skal under besøget bl.a. høre et oplæg fra Dansk Dekommissionering om affaldshåndtering, -politik og -principper samt se Risøs lagerbygninger for lavradioaktivt affald og for mellemradioaktivt affald.

Programmet for besøget kan læses her

Deltagere:

Sophie Løhde (V),
Eyvind Vesselbo (V),
Henrik Høegh (V),
Erling Bonnesen (V),
Jane Heitmann (V),
Karen J. Klint (S),
Flemming Møller Mortensen (S),
Julie Skovsby (S),
Annette Lind (S),
Liselott Blixt (DF),
Steen Gade (SF) og 
Daniel Rugholm (KF).

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]