Nyt bind af Årbog & Registre er færdigt

16.02.2015

Årbog & Registre 2007-08 er nu udkommet. Du kan hente den som e-bog på www.folketingstidende.dk.
Årbog & Registre 2007-08 indeholder registre til det trykte Folketingstidende 2007-08, statistikker om folketingsarbejdet og omtale af de parlamentariske sager m.v.

Den sidste årgang er på vej
Årbog & Registre 2007-08 har været forsinket, men det er planen, at den sidste årgang - Årbog & Registre 2008-09 - skal udkomme i løbet af 2015.

Digitalisering
Fra og med folketingsåret 2009-10 blev Folketingstidende ikke længere udgivet i trykt form, men er publiceret elektronisk på www.folketingstidende.dk. Derfor bliver der heller ikke produceret Årbog & Registre fra og med 2009-10. Du kan finde statistiske og parlamentariske oplysninger, information om politiske forlig m.v. fra og med 2009-10 på www.ft.dk under Dokumenter -> Publikationer -> Folketinget.

Forhistorie
Årbog & Registre er udkommet siden folketingsåret 1986-87, hvor Folketingsårbogen blev lagt sammen med registerbindet til Folketingstidende. Folketingsårbogen udkom fra 1953-54 til 1985-86, og Rigsdagsårbogen udkom fra 1890-91 til 1952-53. Registerbindet til Folketingstidende er udkommet i perioden 1850 til 1985-86.

Tidligere abonnenter kan få et trykt eksemplar ved henvendelse til Folketingets Oplysning på tlf.nr. 33 37 33 38 eller fo@ft.dk.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]