Socialudvalget og Kommunaludvalget besøger Aalborg og Holland den 7.-9. januar 2015

05.01.2015

Socialudvalget og Kommunaludvalget besøger Holland med henblik på at høre om de hollandske erfaringer på ældre/dementområdet og på handicapområdet. I forbindelse hermed ønsker udvalgene også at undersøge de hollandske erfaringer med brug af velfærdsteknologiske løsninger på begge disse områder. Besøget starter i Aalborg Kommune, hvor udvalgene skal besøge ’Fremtidens Plejehjem’. Derudover skal udvalgene besøge forskellige plejehjem i Holland herunder Plejehjemmet De Hogeweyk, som er indrettet som en lille landsby kun for ældre med demens. Derudover besøger udvalget et botilbud for børn og unge med handicap, hvor det er forældrene, der har oprettet institutionen. Endelig besøger udvalgene også ’Smart Homes’, som er et videns- og ekspertcenter for velfærdstekonologi. Studieturen foretages ud fra et ønske om at få fornyet viden og inspiration på disse kerneområder i socialpolitikken og lade erfaringerne indgå i det videre arbejde om udvikling af området.Programmet kan ses her

 

Deltagere til turen:

Orla Hav (S)

Astrid Kragh (S)

Jan Johansen (S)

Sophie Løhde  (V)

Anne-Mette Winther Christiansen (V)

Karin Nødgaard (DF)

Karina Adsbøl (DF)

Thyra Frank (LA)

Helle Løvgreen Mølvig (RV)


Øvrige deltagere:

Udvalgssekretær; Christina Diekhöner Harbeck

Udvalgsassistent; Gitte Ravn Jensen

Budget:

140.000 kr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]