Ny beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner er afgivet

21.01.2015

Statsrevisorerne har den 21. januar 2015 afgivet beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner med denne bemærkning:

Statslige institutioner med skiftende arbejdstider har en vigtig opgave med at planlægge arbejdstiden, så personaleresurserne bruges så sparsommeligt og effektivt som muligt. I denne tværministerielle beretning undersøges vagtplanlægningen i 5 udvalgte virksomheder: politiet, Kriminalforsorgen, Kødkontrollen under Fødevarestyrelsen, fjernstyringscentralerne under Banedanmark og Hærens Operative Kommando under Forsvaret, som tilsammen har en årlig lønsum på ca. 13 mia. kr.


Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at vagtplanlægningen i politiet, Kriminalforsorgen, Kødkontrollen, Banedanmark og Forsvaret ikke har sikret, at personaleresurserne bruges så sparsommeligt og effektivt som muligt.


Virksomhederne har således ikke en effektiv udnyttelse af personaleresurserne.


Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

  • at ledelsen i nogle virksomheder, fx i Kriminalforsorgen og Kødkontrollen, udbetaler overarbejdsbetaling, selv om arbejdstidsreglerne giver mulighed for en omlægning af arbejdstiden uden lønkompensation
  • at ingen af de undersøgte virksomheder – med undtagelse af Anstalten ved Herstedvester – følger systematisk op på de afviklede vagtplaner med henblik på at justere og optimere bemandingen, så overarbejde, undertid og dobbeltvagter minimeres
  • at vagtplanlægningen ikke er tilstrækkeligt systemunderstøttet i Kriminalforsorgen og Forsvaret og er unødigt resursetung i Kriminalforsorgen.

Ministrenes svarfrist: 4 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]