Ny beretning om SKATs systemmodernisering er afgivet

21.01.2015

Statsrevisorerne har den 21. januar 2015 afgivet beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering med denne bemærkning:

SKAT igangsatte i henholdsvis 2004 og 2006 en systemmodernisering. Projekterne i fase 1 omfattede integrationsplatformen ENS, TastSelv Erhverv og Erhvervsligning, og projekterne i fase 2 var Digitalt Motor Register, Skattekontoen og Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI).

De 6 it-projekter har foreløbig kostet 1,5 mia. kr., hvilket er knap 3 gange så meget som oprindeligt planlagt. Den planlagte udviklingsperiode var mellem ca. 1,5 år og ca. 3 år, men 5 af de 6 projekter er blevet forsinket mellem ca. 4 år og ca. 5 år.  SKAT har oplyst, at leverandørernes forsinkede og manglende leverancer har været årsag til forsinkelserne. SKATs leverandørstyring er ikke undersøgt i denne beretning.

EFI blev trinvist idriftsat i september 2013, men den fulde idriftsættelse er med nu ca. 5 års forsinkelse stadig udskudt. Omfanget af udskydelsen er ifølge Skatteministeriet underlagt fortrolighed.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt SKATs mangelfulde styring af systemmoderniseringen og SKATs opgørelse af projekternes målopfyldelse. Statsrevisorernes kritik er baseret på følgende:

  • Direktionen i SKAT har ikke haft overblik over den økonomiske udvikling i systemmoderniseringen. I hele perioden har direktionen ikke sikret sig tilstrækkelig orientering om den økonomiske udvikling i systemmoderniseringen fordelt på projekter og år.
  • SKAT definerede først i 2009 klare roller og ansvar for styring af it-projekterne og deres økonomi.
  • Risikostyringen af projekterne i fase 1 har ikke kunnet dokumenteres eller har været minimal og ufuldstændig. SKAT har udvist høj risikovillighed ved bl.a. at påbegynde systemmoderniseringens fase 2, selv om fase 1 ikke var afsluttet.
  • SKAT kan ikke dokumentere, at der er udarbejdet budgetter og regnskaber for projekterne i systemmoderniseringsperioden. Den manglende gennemsigtighed i forbruget gør det uklart, om alle poster er medtaget, og om de endelige omkostninger ved systemmoderniseringen kan opgøres.
  • SKAT har kun opgjort målopfyldelsen for 2 af de 5 idriftsatte projekter, og kun én af opgørelserne er fyldestgørende.
  • Den organisatoriske implementering af EFI har ikke været tilfredsstillende, og opgørelsen af gevinstrealiseringen er løbende udskudt på grund af store udfordringer efter den trinvise idriftsættelse.

Direktionen i SKAT har ikke haft overblik over den økonomiske udvikling i systemmoderniseringen. I hele perioden har direktionen ikke sikret sig tilstrækkelig orientering om den økonomiske udvikling i systemmoderniseringen fordelt på projekter og år.

Ministerens svarfrist: 4 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]