Ny beretning om SKATs systemmodernisering

21.01.2015

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering

Beretningen handler om SKATs systemmodernisering, som blev igangsat i 2004, og som endnu ikke er fuldt idriftsat. Systemmoderniseringen er inddelt i 2 faser med i alt 6 projekter. Fase 1 består af 3 projekter: integrationsplatformen ENS, TastSelv Erhverv og Erhvervsligning. Fase 2 består også af 3 projekter: Digitalt Motor Register (DMR), Skattekontoen og Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI).

Formålet med undersøgelsen er at vurdere SKATs styring af alle 6 projekter i systemmoderniseringen. Formålet er desuden at vurdere systemmoderniseringens målopfyldelse og den organisatoriske implementering af EFI, som er det økonomisk væsentligste projekt og det projekt, der er mest forsinket. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Har SKATs styring af systemmoderniseringen været tilfredsstillende?
  • Har SKATs opgørelse af målopfyldelsen for systemmoderniseringen været tilfredsstillende, og har den organisatoriske implementering af EFI været tilfredsstillende?

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]