Arbejdet i arbejdsgruppen om datasikkerhed afsluttes med afgivelse af beretning

27.01.2015

Med opbakning fra samtlige af Folketingets partier afgav Retsudvalget torsdag den 15. januar 2015 en beretning om datasikkerhed. Beretningen er udarbejdet af arbejdsgruppen om datasikkerhed og er afslutningen på dennes arbejde.

På baggrund af en skriftlig høring, to åbne høringer, møder med tekniske og juridiske eksperter m.v. har arbejdsgruppen udarbejdet en beretning om datasikkerhed, som Folketingets Retsudvalget har afgivet. Arbejdet i arbejdsgruppen og den brede opbakning til beretningen er udtryk for, at beskyttelse af borgernes følsomme og fortrolige data er en bekymring, der går på tværs af Folketingets partier.

Læs beretning om datasikkerhed her

Folketingets Kulturudvalg og Retsudvalg konstaterede i juni 2014, at der var behov for en bedre beskyttelse af følsomme og fortrolige personoplysninger, og på denne baggrund blev arbejdsgruppen om datasikkerhed nedsat. Med ét medlem fra hvert parti har arbejdsgruppen siden beskæftiget sig med at kortlægge problemer og mulige løsningsmodeller i forhold til datasikkerhed.

Med afgivelse af beretningen om datasikkerhed afsluttes arbejdet i arbejdsgruppen, og arbejdsgruppen om datasikkerhed nedlægges.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]