Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Miljøudvalget besøger mellemlager for opbevaring af atomaffald i Holland

04.12.2014

En delegation fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Miljøudvalget besøger mandag den 8. december 2014 det hollandske mellemlager for opbevaring af atomaffald COVRA.

Delegationen skal under besøget høre om den nederlandske politik om indsamling, bearbejdning og lagring af radioaktivt affald samt se COVRAs lagerbygninger for lav- og mellemradioaktivt affald og for højradioaktivt affald.

Under besøget skal delegationen også holde møde med NGO organisationen WISE (World Information Service on Energy).

Programmet for besøget kan læses her

Deltagere:
Karen J. Klint (S),
Flemming Møller Mortensen (S),
Julie Skovsby (S),
Annette Lind (S),
Sophie Løhde (V),
Eyvind Vesselbo (V),
Henrik Høegh (V),
Erling Bonnesen (V),
Jane Heitmann (V),
Liselott Blixt (DF),
Lone Loklindt (RV),
Mai Mercado (KF) og
Uffe Elbæk (UFG).

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]