Statsreviserne holder møde i dag 17. december 2014

17.12.2014

Dagsorden:

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer
  • Beretning nr. 4/2014 om Second opinion-ordningen

Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2013

3. Fortsat opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

4. Administrative sager

  • Den Europæiske Revisionsrets årsberetning 2013
  • Eventuelt fælles møde med Finansudvalget og Europaudvalget om revision af EU’s regnskaber 2013
  • Plan for Statsrevisorernes besigtigelser og temadebatter 2015-2018
  • Statsrevisorernes deltagelse i nordisk netværksmøde for statsrevisorer marts 2015
  • KL’s EU-temadag 8. december 2014

5. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]