Ny beretning om SKATs forvaltning af restancer er afgivet

18.12.2014

Statsrevisorerne har den 17. december 2014 afgivet beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer med denne bemærkning:

For 2 måneder siden - i oktober 2014 - henledte Statsrevisorerne Folketingets opmærksomhed på, at Statsrevisorerne for 6. år i træk kritiserede SKATs forvaltning af inddrivelsen af de offentlige restancer. Det skete i forbindelse med revisionen af statsregnskabet for 2013, hvor Statsrevisorerne også konstaterede, at det havde medført et utilsigtet tab af indtægter for staten.

SKATs problemer med at løse inddrivelsesopgaverne skyldes bl.a. problemer med den planlagte it-understøttelse ved ”Et Fælles Inddrivelsessystem” (EFI). Denne undersøgelse viser, at SKATs forvaltning af restancer i perioden april 2013 - november 2014 fortsat er utilfredsstillende, og at der er opstået yderligere problemer efter den trinvise idriftsættelse af EFI, som har haft negativ effekt på SKATs inddrivelse af restancer.

Selv om SKAT løbende har søgt at løse de mange problemer vedrørende idriftsættelsen af EFI gennem planlægning og omdisponering af resurser, finder Statsrevisorerne det utilfredsstillende:

  • At SKAT ikke i tide har iværksat styringsegnede planer for at løse både kendte og senere opståede problemer. Fx fik SKAT ikke rettet kendte problemer i gamle restancedata, hvorfor fejl blev overført til EFI og måtte rettes manuelt.
  • At indfasningen af EFI har haft negative konsekvenser for SKATs aktiviteter på inddrivelsesområdet. SKAT har således gennemført færre lønindeholdelser, fogedforretninger og RKI-registreringer.

Statsrevisorerne ser med stor alvor og bekymring på, at SKAT fortsat har store problemer med at inddrive restancer, og at restancemassen fortsætter med at stige. Den samlede restancemasse udgør potentielt 86,8 mia. kr. ved udgangen af 2013.

Statsrevisorerne kritiserer:

  • At SKAT forventer at afskrive restancer på 2,3 mia. kr. vedrørende regnskabet for 2013, bl.a. som følge af manglende rykning af skyldnere og efterpostering af ikke-retskraftige krav.
  • At SKATs effektmål på finansloven – skattegab og inddrivelsesprocent for øvrige restancer – er misvisende i forhold til SKATs fulde opgave med at inddrive restancer. Fx blev skattegabsmålet opfyldt i 2012, selv om de samlede restancer steg.

Ministerens svarfrist: 2 måneder

Se hele beretningen her.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]