Arbejdsgruppen om medieetik og medieansvar afslutter sit arbejde med en beretning

18.12.2014

På baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen har Folketingets Kulturudvalg afgivet en beretning, der omhandler medieetik og medieansvar. Med afgivelse af beretningen afsluttes arbejdsgruppens arbejde.

Kulturudvalget afgav den 17. december 2014 beretning om brugen af betalte kilder og mediernes ansvar ved publicering af urigtige historier, bagvaskelse og privatlivskrænkelse. Beretningen blev afgivet på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen og er udtryk for det arbejde, der er foregået i arbejdsgruppen, herunder møder, dialogmøder, skriftlig høring og åben høring. Beretningen afgives af et enigt Kulturudvalg, og afgivelsen af beretningen afslutter arbejdsgruppens arbejde.

Læs beretningen her

 Om arbejdsgruppen om medieetik og medieansvar

Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg afgav den 3. juni 2014 beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner såvel som private virksomheders behandling af disse.

På baggrund af beretningen blev der nedsat to parlamentariske arbejdsgrupper; arbejdsgruppen om datasikkerhed under Retsudvalget og arbejdsgruppen om medieetik og medieansvar under Kulturudvalget.

Arbejdsgruppen har siden beskæftiget sig med følgende områder:

-          Medieetik herunder mediers brug af betalte kilder
-          Erstatningsansvaret over for personer, der udsættes for bagvaskelse og krænkelse af privatlivets fred
-          Praksis og normalstrafniveau over for medier ved publicering af urigtige historier

For mere information se:
Parlamentarisk arbejdsgruppe vedr. beskyttelse af personfølsomme oplysninger
Status på arbejdet i arbejdsgruppen om medieetik og medieansvar under Kulturudvalget
Beretning nr. 3, høringssvar og høringsnotat
Omdelt materiale fra dialogmøderne her og her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]