Høring om hormonforstyrrende stoffer

19.11.2014

Miljøudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholder høring om hormonforstyrrende stoffer. Høringen er åben for alle og finder sted den 26. november 2014 fra 13 til 16 i vær. 1-133 på Christiansborg.

Udvalgene ønsker med høringen at sætte fokus på hormonforstyrrende stoffer. Høringens formål er todelt: dels at blive opdateret på viden om effekten af hormonforstyrrende (endokrinforstyrrende) stoffer, dels en status for fremdriften i reguleringen, herunder den politiske indsats som skiftende regeringer har ført med et bredt flertal bag sig.

Tilmelding til konferencen til Lene.kaasgaard@ft.dk senest tirsdag den 25. november kl. 11.00. Der er et begrænset antal pladser til rådighed.

Program:

13.00 Velkomst

Del 1: Opdatering om viden om effekten af hormonforstyrrende stoffer

13.05 Finland: EDCs Why we should be concerned
Prof. Jorma Toppari, University of Turku (EDC = Endoctrine Disrupting Chemicals)

13.20 Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer
Prof. Ulla Hass, DTU-fødevareinstituttet

13.45 Hormonforstyrrelser hos mennesker og hormonforstyrrende stoffer
Ved Prof. Anders Juul, Rigshospitalet, afd. for Vækst og Reproduktion

14.10 Pause

 

Del 2: Fremdrift i reguleringen og politisk indsats

14.30 Regulering af hormonforstyrrende stoffer og politiske initiativer i EU og Danmark
Ved Kontorchef Henrik Søren Larsen, Miljøstyrelsen

15.00 Panel (45 min)
Paneldeltagere: Paneldeltagere: Prof. Jorma Toppari, , Prof. Ulla Hass, Prof. Anders Juul, Prof. Niels E Skakkebæk og Anna-Maria Andersson, leder af Center for Hormonforstyrrende stoffer

15.45 Afrunding

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [14.01.2018]