Ny beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge

12.11.2014

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 2/2014 om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge

Formålet med beretningen er at vurdere, om finansieringsmodellen fungerer tilfredsstillende. For at vurdere dette er det bl.a. undersøgt, om der er et tilfredsstillende grundlag for afregningen mellem stat og kommuner, herunder om der er et tilfredsstillende tilsyn med modellen. Det er også undersøgt, om modellen medfører væsentlige negative konsekvenser for statens og kommunernes budgettering, opfølgning og kontrol.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]