Status på arbejdet i arbejdsgruppen om medieetik og medieansvar under Kulturudvalget

07.10.2014

Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg afgav den 3. juni 2014 en fælles beretning om nedsættelse af to parlamentariske arbejdsgrupper.

Arbejdsgruppen om medieetik og medieansvar under Kulturudvalget har siden beskæftiget sig med at undersøge, om reglerne for erstatningsansvar over for personer, der udsættes for urigtige historier, bagvaskelse eller krænkelse af privatlivets fred er tilstrækkelige. Tilsvarende skal arbejdsgruppen undersøge strafniveauet over for medier, der bringer urigtige historier og krænker privatlivets fred, og diskutere mediers brug af betalte kilder.

For at indsamle viden om og holdninger til medieetik og medieansvar sendte arbejdsgruppen den afgivne beretning i høring den 2. juli og har siden modtaget en række høringssvar. Desuden har arbejdsgruppen løbende afholdt dialogmøder med en række eksperter blandt andet rektor på journalisthøjskolen Jens Otto Kjær Hansen, advokat Kåre Wanscher, forsker Mark Blach-Ørsten, lektor Trine Baumbach samt repræsentanter fra Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Arbejdsgruppen er i øvrigt i gang med at indsamle erfaringer fra Finland, Frankrig, Norge, Sverige og Tyskland.

For mere information se:
Parlamentarisk arbejdsgruppe vedr. beskyttelse af personfølsomme oplysninger
Beretning nr. 3, høringssvar og høringsnotat
Omdelt materiale fra dialogmøderne her og her

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]