Erhvervspraktik i Folketingets Administration

14.10.2014

Elever, der går i 8.-10. klasse, kan fremover komme i erhvervspraktik i Folketingets Administration.

Eleverne kan komme i praktik inden for tre forskellige områder: det parlamentariske, det administrative og det praktiske. 

I løbet af praktikugen kommer eleverne rundt i afdelingerne på et af de tre ovennævnte områder. Her deltager de i planlægning, møder m.m. og er med i løsningen af konkrete, praktiske opgaver. 

For at komme i betragtning til et praktikforløb skal man udfylde et ansøgningsskema online.

På www.ft.dk/erhvervspraktik findes ansøgningsskemaet og en nærmere beskrivelse af ordningen, herunder hvilke uger der tilbydes erhvervspraktik i. 

Folketingets Administration har et begrænset antal praktikpladser, og derfor er det desværre ikke alle, der søger, som kan komme i erhvervspraktik. 


Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]