Høring om de bredere økonomiske effekter af investeringer i infrastruktur.

23.10.2014

Folketingets Transportudvalg afholder høring om de bredere økonomiske effekter af investeringer i transportinfrastruktur. Høringen er åben for alle og finder sted tirsdag den 11. november 2014 kl. 9 – 11.30 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er, at belyse de samfundsøkonomiske effekter ved trafikal infrastruktur, og i særdeleshed få en status fra interessenter og eksperter på mulighederne for at inddrage en bredere vifte af effekter, når man analyserer rentabiliteten i fremtidens vigtige infrastrukturprojekter.

For nylig har Transportministeriet fået udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse, der viser, at Storebæltsforbindelsen over en 50-årig periode forventes at skabe en værdi for det danske samfund på ca. 380 mia. kr. Der er således noget, der tyder på, at trafikale infrastrukturprojekter potentielt kan give et større samfundsmæssigt afkast end de i dag anvendte økonomiske modeller viser. Transportudvalget ønsker med høringen at få belyst dette nærmere.


Oplægsholdere på høringen:

-       Jacob Heinsen, departementschef, og Tine Lund Jensen, kontorchef, Transportministeriet
-       Michael Svane, branchedirektør, DI Transport
-       Martin Hvidt Thelle, partner, Copenhagen Economics
-       Thomas Odgaard, partner, Incentive
-       Mogens Fosgerau, professor, DTU Transport
-       Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør, Metroselskabet

Programmet kan læses her.

Høringen vises direkte på ft.dk og kan derfor følges her

Tilmelding

Information om tilmelding findes på siden til højre.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]